لبخند خدا

اون روزی که تو به "دنیـــا" اومدی ،
جهـــان برای هــزارمــین بــار خندید !
طبیعت خندید !
دوبـــاره "بهار" شد ....
گــل ها !
درخت ها !
"شکوفه" هــا !
"دریــا"هــــا !
کوه هــا !
"بــاران" ها !
آسمــــونــــا !
همه لبخند زدن !
یک "تبسم" خیلی "شیرین" !
تو با "ترنم" عاشـقانه ت "شـــادی" رو برای همه به "ارمغــان" آوردی !
همه شاد بودن ؛ شاد ِ شاد ...
آخه یک موهبت دیگه پا به "دنیا" گذاشته بود !
از اون لطیف ها ... ظریف هــــا ...
تو !
همه ی خوبی ها رو یک جا داشتی و داری "نازنیــن" م !
اومدی تا مثل آسمون پــــاک باشی ...
مثل درخت ها ، سبز و با "شکوه" !
مثل "شکوفه" ها رنگی و "دلربـــا" ....
اومدی تا "دلبر"ی کنی ... "فریبا" باشی ...
اومدی تا "دریــــا" دل باشی ...
مثل کوه ، محکم و استوار ....
مثل گل ها ظریف و مــعــطر "گل رخ" ِ مــــن !
مثل ِ"نسترن" ، "نیلوفر" ، "لاله" ؛ لطـــیف !!
مثل "باران" ، با "طــراوت" ....
اومدی تا عشق باشی ، عاشق باشی ، عاشقی کنی ♥
اومدی تا "فرشته"ی روی زمین بــاشی !
"پــرنیــان" دل باشی ...
"ستاره"ی آسمون باشی ...
اومدی تا "صفــا"ی جـــان باشی ...
اومدی "طناز"ی کنی ...
اومدی "فروغ" خونه بــاشی ...
اومدی تا دُردونه ی بابایی باشی ،
عزیز ِ دل ِ مامانی ...
اومدی "نفس" ِ داداشی باشی ...
مکــمل خواهر جون ...
اومدی تا آرامش بخش باشی ....
آرامش گــــــستــــر ...
"ملیحه"ی روح و روان ...
"رویا"ی نــاب ...
"سپیده"ی "فرح انگیــز"...
اسمتو گذاشتن 
سولمــاز ، 
مهتا ، مهســـا .. چون مثل ماه بودی ...
پریچهر ، پریسا ...
مریم ، فاطمه ، آنا ، غزاله ، عرفانه ، حمیده ،هما ...
مرجان ، سمیرا ، آترین ، گلسا ، پردیس ، آرمیتا ، میترا ، الناز ، مهدیه ...
شیده ، سمیه ، روژان ، آی سونا ، ساناز ، الهام
مطهره ، کیمیا ، عطیه ، بهناز ، زینب ، عاطفه ؛
لیلا ، سارا ، تارا ، ندا ، سعیده ، حسنا ، مبینا ، توت :) !

شدی دخترشون ، "مونس"شون ، "همدم"شون ..
دختر ِمامان و بابا !
دختــر ِ"گیتی" !

مـــوهــبت خـــ♥ــــدا !
روزت هزاران بـــار مبـــارک :*
تو "ثمین"ی ... گران بهـــــا ...
قدر ِ پــاکی و مهــربونی ِ بی اندازه ی دختروووونه ت رو بدون گلم !

دوستتون دارم دخترا ؛ این متن ناقابل تقدیم به همتون :*
سهیلا ؛ 27 / 6 / 91 :)

/ 20 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
میترا عاشق اجی سهیلا:*

]تو را ای گل کماکان دوست دارم / به قدر ابر و باران دوست دارم کجا باشی کجا باشم مهم نیست / تو را تا زنده هستم دوست دارم [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

میترا عاشق اجی سهیلا:*

بگذار بگویند خسیسم من دوستت دارم هایم را الکی خرج نمیکنم جز برای مهربانی خودت [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

میترا عاشق اجی سهیلا:*

عشق و عاشقی کمرنگ شده محبت آهنگ شده دوستی تکزنگ شده مگه بین من و تو جنگ شده نامرد دلم برات تنگ شده[افسوس] ما که شمارتو نداریم، وگرنه میترکوندیم[نیشخند]

میترا عاشق اجی سهیلا:*

یادها فراموش نخواهند شد، حتی به اجبار و دوستیها ماندنی اند حتی باسکوت …! [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

میترا عاشق اجی سهیلا:*

[گل][قلب]دوست تو کسی است که از همه چیز تو با خبر است و با این حال دوستت میدارد …! [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

میترا عاشق اجی سهیلا:*

از قلبم پرسیدم تفاوت عشق و دوستی چیه ؟! قلبم گفت کار من تامین خون بدنه سوالای چرت نپرس ![نیشخند]

میترا عاشق اجی سهیلا:*

سلااااااااام الهی من قربونت برممممممممممممممم[ماچ] اصن قابلتو نداشتن هیچکدووم[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] یجوری گفتی شمارمو میخوای ترسیدم[نگران]ناراحت شدی اجی؟ شوخی کردم[نگران][پلک] فدات شم الهی[نیشخند]