من و خدا

در برابر آن همه جفا به خدای خود سوگند دم نزدم
وعده ی ای ندارم با تو
با هر که از دل نداند وعده ای ندارم
تو بودی که دل را بی آبرو کردی
من با خدای خود نزدیک .... . و هر که را نزدیکیست نیکی سزد ...
مگر می شود کار بنده با خدا نیفتاد ؟
مگر می شود روزی نرسد که خدا را بانگ نکنی ؟؟؟
روزی ک کارت به آسمان کشید
آن زمان که نگاهت به بالا افتاد ؛
خدا نیز با تو سخن خواهد گفت ...
بنشین ...
خدا برایت از لحظه لحظه هایم خواهد گفت .... 
آری !
من ؛ بنده ی همان خدا وعده ای ندارم با تو !!
چشم در چشم خدا شدی شرم نکن !
تو با گستاخی تمام خیره سرانه دل شکستی...
دل در قاموس مهرِ تو جایگاهی ندارد ...
راستی؟! 
می دانی مجازات دل شکستن چه خواهد بود؟ 

/ 2 نظر / 33 بازدید
سعید

[لبخند][دست]لایک [گل]

پریا

salam neveshte hatun kheili por ehsasan bad az har sakhti asuniam has movaffagh bashin